SINH NHẬT TOPAZ : 5.800.000Đ

SINH NHẬT TOPAZ: 5.800.000 Đ

DỊCH VỤ TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO BÉ 
1.     Gói Topaz : 5.800.000đ
Backdrop fomex (Vách tròn/chữ nhật):
- Vách tròn:kích thước 1,8 - 2m
- Chữ nhật:kích thước 1,2m x 2,2m
- 02 mô hìnhdựng sàn theo chủ đề
Bàn tiệc decor:
- Bánh gatokem tươi (bánh gato tròn size 20cm, cao 12,5cm)
- 10 bánhcupcake kem
- 06 mũ sinhnhật + 06 hộp bỏng ngô + 06 hộp quà cảm ơn
- 05 khungảnh cho bé