Angeline.vn | Báo giá

Báo giá

4.200.000

SET FULL SETUP: Bánh SN kem tươi, backdrop căng khung, 30 bóng hidro và 1 bàn tiệc full setup

Xem chi tiết

7.600.000

SET FULL SETUP: Bánh SN kem tươi, backdrop căng khung họa tiết nổi bật, 1 bàn tiệc full setup, 30 bóng hidro, số tuổi của bé để sàn đi đèn và biển thông tin cho bé

Xem chi tiết

10.800.000

SET FULL SETUP: Bánh SN kem tươi, backdrop căng khung họa tiết nổi bật, bàn tiệc full setup, tên bé để sàn hoặc mô hình dựng fomex 3D, tuổi của bé để sàn đi đèn, biển thông tin cho bé và biển welcome

Xem chi tiết

15.800.000

SET FULL SETUP: Bánh SN kem tươi, backdrop họa tiết nổi bật, cổng bóng bay hoặc backdrop phụ, 50 bóng hidro, tên bé để sàn, mô hình dựng fomex 3D, tuổi bé để sàn đi đèn, biển thông tin cho bé và 1 bàn tiệc full setup

Xem chi tiết