Angeline Trang trí sinh nhật

Dự án Viral - Triệu View 2019

Nhân dịp lễ Vu Lan 2019 : 

Angeline + SuriStudio cùng hợp tác đưa ra sản phẩm tinh thần của mình :


Link  >>> https://www.facebook.com/sinhnhatbe/videos/306313830154961 Và đây là những bức ảnh phía sau hậu trường của gần 40 con người trong Ekip đoàn làm phim.